Profesní životopis

01.05.2010 09:44

Profesní příprava:

 

Střední škola:             SZŠ Moskevská 52, Ústí nad Labem, PSČ 40011

Obor:                          Všeobecná zdravotní sestra

Ukončeno maturitou:         27.května 1996  

 

 Vyšší odborná škola: VOŠ Duškova 7, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00

Obor:                          Diplomovaná sestra pro psychiatrii (Dis.)

Profilové předměty:    psychiatrie, psychologie, psychoterapie, psychiatrické ošetřovatelství, německý jazyk  

Téma závěr. práce:      ,,Jak rodina ovlivňuje kvalitu života schizofrenika“ – průzkum   vedoucí práce  PhDr. Eva dragomirecká

Datum absolutoria:     12.června. 2001

  

Vysoká škola:             Univerzita Hradec Králové, pedagogická fakulta. 

Program a obor:         Specializace v pedagogice - Sociální patologie a prevence  

Profilové předměty:    sociologie, sociální patologie, sociální pedagogika a psychologie, trestní právo, 

Téma Bc. Práce:          ,,Nošení dětí v šátku jako součást primární prevence sociálně patologických jevů“ -vedoucí: Phdr. Jaroslav Šturma

Datum státnice:          12.června.2006

 

Vysoká škola:             Filosofická fakulta univerzity Karlovi v Praze - katedra pedagogiky

Obor:                        Sociální pedagogika                     

Profilové předměty:   Sociální patologie, Sociálně pedagogické metody a teorie, sociální politika,  

Téma Mgr. práce:      ,,Vědomí rodinné historie jako součást sebepojetí"  - vedoucí: Doc. Jaroslav Koťa

  

 

 

Praxe 

 Práce všeobecné zdravotní sestry na:

infekčním oddělení, neurochirurgickém oddělení, dětské psychiatrii

 Získané zkušenosti:  manuální zručnost, větší porozumění a soucítění s plně závislými pacienty na zdravotnické péči, komunikace s nimi.

 

Stážistka v rámci studia na VOŠ diplomovaná sestra pro psychiatirii:

příjmové pavilony, akutní péče, následná péče, závislosti, centrální terapie, oddělení krizové intervence PL Bohnice,DPS Ondřejov, chráněné bydlení Bona, domácí psychiatrická péče, interna, psychiatrické centrum Praha Bohnice , psychiatrická domácí péče

Získané zkušenosti:    získala jsem zkušenosti o specifikách jednotlivých typů oddělení, přehled o stavu péče o psychiatricky nemocné pacienty,měla jsem možnost pod vedením vést psychoterapeutickou skupinu,

Délka trvání                2,5 roku během studia (1999 – 2001)

 

 Zařízení:                     Linka bezpečí Nadace naše dítě – Praha 8

Zařazení:                     externí samostatný konzultant II. kategorie

Náplň práce:               telefonická krizová intervence

Získané zkušenosti:    získala jsem zkušenosti s vedením rozhovoru s klientem v krizi, které jsem také využila ve své pozdější činnosti, porozumění problémům dětí a jejich uznání

 

 Stážistka v rámci studia na VOŠ diplomovaná sestra pro psychiatirii:

příjmové pavilony, akutní péče, následná péče, závislosti, centrální terapie, oddělení krizové intervence PL Bohnice,DPS Ondřejov, chráněné bydlení Bona, domácí psychiatrická péče, interna, psychiatrické centrum Praha Bohnice

Náplň práce:               ošetřovatelská péče, podpůrná psychoterapie v přímé práci s pacienty,

Získané zkušenosti:    získala jsem zkušenosti o specifikách jednotlivých typů oddělení, přehled o stavu péče o psychiatricky nemocné pacienty,měla jsem možnost pod vedením vést psychoterapeutickou skupinu a sledovat lékaře a psychoterapeuty při jejich práci s pacienty 

 

Zařízení:                     Psychiatrická léčebna Bohnice Praha 8

Oddělení:                   směnová psychiatrická sestra na otevřeném koedukované oddělení psychiatrické péče

Náplň práce:                ošetřovatelská péče o psychiatricky nemocné pacienty, podpůrná psychoterapie, vedení podpůrných skupiny, vedení relaxace - autogenní trénink, průběžné sledování pacientů a jeho zaznamenávání, stanovení ošetřovatelského procesu a jeho průběžné vyhodnocování a plnění, aktivizace pacientů

Získané zkušenosti:    zvládání hovoru s pacientem, v depresi, v psychotickém stavu, komunikace s pacienty s poruchou osobnosti. Naučila jsem se celistvě pojmout případ pacienta a přemýšlet nad ním. Uplatnila jsem zde a prohloubila dovednosti ve vedení podpůrného rozhovoru s pacientem jak v momentální krizi, tak v rámci plnění ošetřovatelkého procesu

 

 Další vzdělávání  

Semináře              

 2010, květen - dvoudenní seminář PhDr. Jiřiny Prekopové ,,Obnova lásky v rodině, výchova láskou." Praha

2010, duben - dvoudenní seminář ,,Síla rodových kořenů,,, který vedl rodinný terapeut Gerhard  

2010, leden  - Dvoudenní seminář seminář PhDr. Jiřiny Prekopové organizovaný nadačním fondem Jiřinky prekopové - Pozitivní rodičovství o empatické výchově v Brně. Přednášející: PhDr. Jiřina Prekopová, PhDr. Jaroslav Šturma.

 

2002 - Rogerovská psychoterapie a poradenství - 60ti hodinový kurz pro konzultanty Linky bezpečí – lektor PhDr. G.Langošová            

 

2002 – Neverbální psychoterapeutické techniky v rozsahu 40ti hodin –   PhDr. Hana Junová

 

2001 – Seminář Relaxační techniky a jejich využití v praxi. V délce 17cti .hodin - vedla PhDr. G.Langošová

 

1999 - Workschop Práce sestry s pacientem se sluchovými halucinacemi   - Mike Smith Birmingham, UK

 

 

 Výcvik

2007 – 2010  Výcvik Terapie pevným objetím dle PhDr. Jiřiny Prekopové, který je v rozsahu 500 hodin. Vede jej PhDr. Jiřina Prekopová a Phdr. Jaroslav Šturma. Budu jej ukončovat letos v červu.    

 

 

Publikace    

 

ČÍŽKOVÁ, Kateřina. Empatie – Křehká vlastnost zdravotníků. Sestra, Praha: Strategie s.r.o., 1999. r.IX. č.6. ISSN: 1210 - 0404 str. 27

 

NEUBAUEROVÁ, Kateřina. Psychodiagnostika u pacienta s poruchou osobnosti – Kauzuistika. Sestra, Praha:Sanoma Magazines, 2004 r. XIV. č.10. ISSN: 1210 – 0404 str. 29-30

 

NEUBAUEROVÁ, Kateřina. Ad. Návrat k indiánským babičkám. Děti a my, Praha: Portál, 2005. r. XXXV. č.5 ISSN:0323 - 1879 str. 60

 

NEUBAUEROVÁ, Kateřina. O krok blíže k potřebám novorozence a kojence. Sestra, Praha: Mladá fronta, 2006. r.XVI. č. 7-8. ISSN: 1210 – 0404 str. 32

 

NEUBAUEROVÁ, Kateřina. Jak se osvědčily šátky. Děti a my, Praha: Portál, 2007. r. XXXVII. Č. 1.  ISSN: 0323 - 1879 str. 12-13

 

NEUBAUEROVÁ, Kateřina. Lékař léčí lidi, ne orgány. Zdravotnické noviny, Praha: Mladá fronta, 2007. r. 56. č. 12. str. 20-21

 

Poskytla jsem rozhovor o nošení dětí v šátku v:

JEŽKOVÁ, Zuzana.  Nošení dětí zejména v šátku. Máma a já. Praha: ORBISIN, 2010. r.V.číslo 4. Str. 42 - 47