Velikonoce

Velikonoce

 

S Velikonocemi související tradice a  symboly…

Velikonoční zajíček – zajíc symbolizuje v řecké, egyptské a čínské mytologii štěstí, plynoucí čas a krátkost života. V Bibli je zajíc řazen mezi stvoření ‘maličké na Zemi a moudřejší nad mudrce’, symbolizuje chudé, skromné a pokorné.

Vysévání obilí do misek – symbol začínajících zemědělských prací. Součástí misek mohou být i kvetoucí jarní květiny, vajíčka, zvířátka.

Kraslice – slovo, které původně označovalo červené velikonoční vejce. Za typické barvy pro Velikonoce (také proto, že bylo možné získat je z přírodních látek) se považují: červená, žlutá, zelená, červenohnědá, hnědá, ale také černá. Barevnými vejci dívky platily za blahodárný akt vyšlehání.

Pomlázka (dynovačka, mrskačka, šlehačka, binovačka) – má zajistit předání svěžesti, mladosti a zdraví mladého proutku děvčatům, aby byla zdravá, pilná, a veselá celý rok.

Vajíčko – figuruje od pradávna jako symbol plodnosti, úrodnosti, nového života a vzkříšení, v předkřesťanských dobách bylo někde dokonce dáváno do hrobu k mrtvému.  Zdobení vajíček doprovázela řada obřadů; na kraslicích lze vysledovat desítky různých magických symbolů.

Řehtačky – ale i klapačky, mlýnky, trakářky a různé doma vyrobené nástroje vydávající rámus mají svolávat k bohoslužbám v době, kdy ve čtvrtek umlkají zvony (odlétají do Říma).

Velikonoční oheň a svíce –  Velikonoční svíce symbolizuje Zmrtvýchvstalého Krista, který zvítězil nad smrtí.

Kříž - symbol kříže je mnohem starší než křesťanství. lze ho najít u Egypťané, Číňanů či Kréťané a jeho význam byl v různých kulturách i náboženstvích univerzální, byl spojen s problémem orientace v kosmu, v prostoru mezi nebem a zemí a chápán jako propojení božského (vertikální rameno) a lidského (horizontální rameno) světa, stal se symbolem věčnosti.

Beránek – pro křesťany symbolizuje památku Krista.  Pro Židy ovce symbolizovaly Izraelitu jako člena ‘Božího stáda’ a také židovský Bůh je označován za pastýře, který bere své ovce do náručí.  Symbol beránka byl rozšířený již v předkřesťanské tradici v celé středomořské civilizaci, ovládané po tisíciletí pastevci.

Jidáše – pečivo z kynutého těsta ve tvaru válečku. Ten symbolizuje provaz, na kterém se oběsil Jidáš. Mohou být i různě motané, mít tvar placky nebo ptáčků.

 

Moc pěkné texty na velikonoční přání najdete na stránce:

 

https://www.domaci-napady.cz/category/napady-na-velikonoce/

Tvoříme na velikonoční svátky

Kuřátko

 Papírová hmota nikdy nezklame. Vyrobíte z ní přáníčko k jakékoliv příležitosti, stačí jen zvolit motiv.Je možná spousta variací, jak hmotu z papírové kaše obarvit. Kdy jindy je nejvhodnější použít k výrobě papírové kaše barevný papír, než - li na velikonoční přáníčka? My jsme si jej...

Ozdůbky do květináče

  Postup: rozválíme modelínu na půl cm vysokou placku položíme ji na podložku vykrajovátkem vykrojíme požadovaný motiv po té skrze stěnu modelíny vsuneme do motivu špejly, která se zalije sádrou a nebude vidět zalijeme sádrou a necháme minimálně půl hodiny zaschnout....

 

S Velikonocemi související tradice a  symboly…

Velikonoční zajíček – zajíc symbolizuje v řecké, egyptské a čínské mytologii štěstí, plynoucí čas a krátkost života. V Bibli je zajíc řazen mezi stvoření ‘maličké na Zemi a moudřejší nad mudrce’, symbolizuje chudé, skromné a pokorné.

Vysévání obilí do misek – symbol začínajících zemědělských prací. Součástí misek mohou být i kvetoucí jarní květiny, vajíčka, zvířátka.

Kraslice – slovo, které původně označovalo červené velikonoční vejce. Za typické barvy pro Velikonoce (také proto, že bylo možné získat je z přírodních látek) se považují: červená, žlutá, zelená, červenohnědá, hnědá, ale také černá. Barevnými vejci dívky platily za blahodárný akt vyšlehání.

Pomlázka (dynovačka, mrskačka, šlehačka, binovačka) – má zajistit předání svěžesti, mladosti a zdraví mladého proutku děvčatům, aby byla zdravá, pilná, a veselá celý rok.

Vajíčko – figuruje od pradávna jako symbol plodnosti, úrodnosti, nového života a vzkříšení, v předkřesťanských dobách bylo někde dokonce dáváno do hrobu k mrtvému.  Zdobení vajíček doprovázela řada obřadů; na kraslicích lze vysledovat desítky různých magických symbolů.

Řehtačky – ale i klapačky, mlýnky, trakářky a různé doma vyrobené nástroje vydávající rámus mají svolávat k bohoslužbám v době, kdy ve čtvrtek umlkají zvony (odlétají do Říma).

Velikonoční oheň a svíce –  Velikonoční svíce symbolizuje Zmrtvýchvstalého Krista, který zvítězil nad smrtí.

Kříž - symbol kříže je mnohem starší než křesťanství. lze ho najít u Egypťané, Číňanů či Kréťané a jeho význam byl v různých kulturách i náboženstvích univerzální, byl spojen s problémem orientace v kosmu, v prostoru mezi nebem a zemí a chápán jako propojení božského (vertikální rameno) a lidského (horizontální rameno) světa, stal se symbolem věčnosti.

Beránek – pro křesťany symbolizuje památku Krista.  Pro Židy ovce symbolizovaly Izraelitu jako člena ‘Božího stáda’ a také židovský Bůh je označován za pastýře, který bere své ovce do náručí.  Symbol beránka byl rozšířený již v předkřesťanské tradici v celé středomořské civilizaci, ovládané po tisíciletí pastevci.

Jidáše – pečivo z kynutého těsta ve tvaru válečku. Ten symbolizuje provaz, na kterém se oběsil Jidáš. Mohou být i různě motané, mít tvar placky nebo ptáčků.

 

Moc pěkné texty na velikonoční přání najdete na stránce:

 

https://www.domaci-napady.cz/category/napady-na-velikonoce/